Det er lørdag og solen skinner 😎

Det er lørdag og solen skinner =)


I et butiksvindue på Bornholm

Pga. fugleinfluenza